ondernemers participatie

Het doel van onze stichting is het versterken van het stroomdal van het Koningsdiep | de Boarn. Het gaat daarbij om de verbetering van de economische vitaliteit, de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit en de kwaliteit van het gebied als werk en woonomgeving. Wij doen dit door het initiëren en realiseren van allerhande projecten.

Wat doen wij met en voor ondernemers?

Interessant voor horeca en recreatie-ondernemers is Koningspad XL, een wandelgids en Route App. Twaalf lange afstand routes voeren de wandelliefhebber van Allerdsoog naar Jirnsum en Reard. Van bron van het Koningsdiep tot de monding en weer terug. De Route App, gratis te downloaden via Routes Friesland Style, is veel meer dan een simpele gps-tour. Hij werkt ook als ‘teaser’ om mensen van buiten de streek te prikkelen om het stroomdal Koningsdiep | Boarn te bezoeken. En is men niet zo'n wandelaar? Dan kan men wandelgids en Route App ook vanuit de luie stoel genietn. Tientallen filmpjes en honderden kaarten en foto’s geven bezoekers en bewoners informatie over natuur en cultuur(historie) van de streek.

Vanaf eind 2016 trekken we samen met de boeren van Gebiedscoöperatie It Lege Midden Aldeboarn / De Deelen, een project in het kader van de uitvoering van de Friese Veenweidevisie. Anno 2021 maken we een Ontwikkelingsperspectief voor Aldeboarn / De Deelen, samen met de overheden (Rijk, provincie, Wetterskip en gemeentes) de burgers en lokale ondernemers, maar vooral ook met de boeren. De inzet is drieledig. Het realiseren van 1. actuele maatschappelijke opgaves; 2. een goed toekomstperspectief voor de boeren en het gebied als zodanis; 3. de randvoorwaarden die nodig zijn voor het welslagen van deze complexe transitieopgave.

In het Ontwikkelingsperspectief zullen we de wensen van burgers en lokale (recreatie)ondernemers zoveel mogelijk proberen te implementeren. Denk daarbij aan een directe verbinding tussen Aldeboarn en De Deelen, d.m.v. een wandel en fietsroute die het landschap op een mooie manier ontsluit en beleefbaar maakt. Aan het verder versterken van het weidevogelgebied rondom Aldeboarn en aan het realiseren van een nieuwe publiekspresentatie in de Waag in Aldeboarn. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: voor bezoekers reden om in Aldeboarn tijd door te brengen en Aldeboarn wordt opnieuw het centrum van het stroomdal, maar dan op een immateriële manier, in de vorm van verhalen.

DOWNLOAD INFORMATIE BELANGRIJKSTE PROJECTEN HIER