STICHTING BEEKDALLANDSCHAP KONINGSDIEP | DE NIJE BOARN


Bouwen aan de reputatie en de identiteit van het stroomdal Koningsdiep | Boarn, dat is kortweg het doel van onze stichting.
Reputatie ontstaat niet door simpel ergens een etiket op te plakken: “het stroomdal Koningsdiep | Boarn is een mooi gebied! Uw bezoek waard!” Nee, reputatie ontstaat met de jaren, doordat mensen ervaren dat het beekdal ook echt de klasse heeft die je in het vooruitzicht hebt gesteld. Bouwen aan de reputatie van het stroomdal Koningsdiep | Boarn impliceert dus dat je de kwaliteit van het huidige landschap onderkent, koestert en waar kan versterkt; dat een bezoeker het landschap kan beleven en dat (recreatie)ondernemers aanhaken door het verzorgen van aantrekkelijke faciliteiten.
Ook identiteit vormt en versterkt zich met de jaren. Bouwen aan de identiteit van het stroomdal Koningsdiep | Boarn impliceert dat je ervoor zorgt dat mensen het stroomdal als een eenheid gaan zien, als een gebied met een eigen karakter. Je zoekt dan antwoord op vragen als: "Wat is dit voor een landschap? Hoe is het ontstaan, wat zijn de karakteristieken, hoe heeft het zich ontwikkeld? Wie bewoonden dit landschap, hoe leefden zij, wat zijn hun verhalen, hun herinneringen?" Zo doende krijgt het gebied een gezicht en kan het voor bewoners een deel van hun identiteit en trots worden: ik woon in het stroomdal Koningsdiep | Boarn. Onze inspiratiebron is De Drentsche Aa: 50 jaar geleden een probleemgebied, nu een prachtig landschap van nationale faam. Dat is een grote ambitie, maar wie klein denkt kan nooit iets groots bereiken.


onze stichting heeft ANBI status: een donatie voor onze projecten is van harte welkom

onze mensen

“adjunct programmamanager Prolander”

Jan van Erp

voorzitter

“ecoloog, voorheen relatiebeheerder Staatsbosbeheer Friesland”

Yolt IJzerman

secretaris

“programmamanager Veenweide Wetterskip Fryslân”

Theunis Osinga

penningmeester

“directeur Skiere Skuorre, culturele en maatschappelijke projecten”

Lenneke Büller

projectcoördinator

“landschapsarchitect, voorheen senior adviseur landschapsontwikkeling provincie Fryslân”

Bertus de Jong

landschapsarchitect

“docent Stenden Hogeschool en auteur diverse wandelgidsen”

Fokko Bosker

journalist, schrijver, redacteur

“biologisch-agrarisch ondernemer in het Beekdal Koningsdiep”

Gjalt Tjeerdsma

biologisch melkveehouder

“directeur Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek”

Wibe Altenburg

ecoloog

“directeur It Fryske Gea”

henk de vries

ecoloog

“directeur Nieuw Allardsoog, directeur Zijlstra taxateur en adviseur”

Bert Zijlstra

recreatie ondernemer

“???”

functie vacant

liefst een vrouw

“voorheen o.a. hoofd afd. DLG en Milieu, provincie Friesland”

Piet Dijkstra

adviseur stichting

word vriend...

meer info