het koningsdiep in oude kaarten

1) Friesland 9000 BC, een reconstructie

 

2) Frisiae Veteris, Schotanus, een reconstructie, 1725

 

3) Middelzee, 1834 - rechtsonder De Boarn die overgaat in De Mûzel.

 

4) Opsterland, Schotanus, 17e eeuw.

 

5) Friesland, fragment met stroomdal Koningsdiep | Boarn, Van Vegelin, 18e eeuw

 

6) Rauwerderhem (nu Gemeenten Heerenveen en Leeuwarden), Schotanus Atlas, 1718

 

7) Utingeradeel (nu Gemeente Heerenveen), Schotanus Atlas, 1718

 

8) Utingeradeel (nu Gemeente Heerenveen), Eekhoff, 18e eeuw

 

9) Aengwirden (nu Gemeente Heerenveen), Schotanus Atlas, 1718

 

10) Kaart Aengwirden (nu Gemeente Heerenveen), Eekhof, 1884

 

11) Frisiae Dominium, fragment stroomdal Koningsdiep | Boarn, 1832

 

12) Grooten Veenpolder, ingepolderd 1893-1894

 

13) Algemene Hoogtekaart Nederland, fragment stroomdal Koningsdiep | Boarn, 2020 AD

 

 

maak een reis door de tijd in oude kaarten

 

IK WORD VRIEND EN MELD ME AAN