onze stichting heeft ANBI status: een donatie voor onze projecten is van harte welkom

het koningsdiep: de NIJE boarn

historisch onderzoek

Richting geven aan toekomstige ontwikkelingen is in zekere zin stuurloos zonder kennis van heden en verleden. Dat is het doel van landschapshistorisch onderzoek. Naast specialisten heb je ook lokale deskundigen nodig. Zij bezitten kennis van veldnamen en bijzondere plekken, over markante (oud) bewoners en bijzondere gebeurtenissen. Zo beschouwd kan onderzoek fungeren als ‘werkplaats van het collectieve geheugen’. In 2018 hebben we een landschapsinventarisatie afgerond met vrijwilligers en de RUG. Momenteel brengen we een gebied van 5000ha in beeld rondom Aldeboarn. Twee deelgebieden zijn al klaar. In de loop van 2021 wordt het cultuurhistorisch onderzoek naar het hele gebied afgerond. Bij de downloads vindt u de resultaten.

landschapsbiografie

Tweede bouwsteen is een boek, een landschapsbiografie. Je kunt niet alleen de levensloop beschrijven van een interessant persoon, maar ook van een bijzonder landschap. Met het schrijven van de biografie van het landschap, beschrijf je de geschiedenis van de bewoners van dat landschap. Een landschap is immers (zeker in Nederland) resultaat van een samenspel tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. De landschapsbiografie kan de identiteit en reputatie van het stroomdal Koningsdiep | Boarn versterken. Het boek beschrijft de geschiedenis die in het landschap ligt opgeslagen én is een visitekaartje van de streek. Het maken van de landschapsbiografie staat tot op de dag van vandaag op onze verlanglijst!

activiteiten en events

Met en voor de Mienskip, dat is ons devies. Bewoners en ondernemers vormen het hart van al onze projecten. Hen willen we intensief betrekken bij het landschap waarin ze wonen en werken. We hebben al meerdere projecten gerealiseerd -groot en klein- en hopen dat er nog vele zullen volgen. De Landschapsinventarisatie; De Tocht, ter gelegenheid van LF2018; Aldeboarn / De Deelen, in het kader van de veenweideproblematiek; een cursus Landschapslezen; een Warm Welkom in Akkrum; filmvertoningen, een Argentijnse avond ... Al deze projecten zijn gericht op het prikkelen van de nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid bij de eigen omgeving, op het ontdekken en genieten van de schoonheid van het landschap.

ontwikkelingsvisie

Ons streven is ook om echt ruimtelijke ontwikkelingen op gang te brengen. Dan heb je aan rapporten en inventarisaties niet genoeg. Dan zul je je met elkaar ook moeten buigen over vragen als: waar liggen kansen en waar zijn of ontstaan knelpunten? Hoe lossen we die op, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteiten van het gebied benutten? Uit die puzzel moet een visie ontstaan die economie, ecologie, samenleving en erfgoed samenbrengt. Een ruimtelijk beeld ook, dat de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Wat ons betreft zijn dat ontwikkelingen die zowel de kwaliteiten van het landschap versterken (en beleefbaar maken) als de economische vitaliteit van het gebied. In Aldeboarn / De Deelen zijn we daarmee bezig, met de overheid en mensen uit de streek.

met de MIENSKIP voor de MIENSKIP